Illustrated seal with text 'Not tested on animals'

Ej testat på djur

Våra produkter är inte testade på djur (förutom homo sapiens..).
Vi följer EU’s regler när det kommer till produkttester och standard.